Kerkraad

 • Predikant: Dr. Malan van Rhyn (082 858 0538)
 • Skriba (Breë Kerkraad): Oudl. Renier van Rooyen (082 896 0956)
 • Skriba (Kerkraad): Oudl. Nico Kruger (076 566 7997)
 • Attes. Skriba: Oudl. Willem Kirsten (082 925 0744)

Ouderlinge:  Willem Slabbert (1), Johan van Loggerenberg (2), Willem Kirsten (3), Renier van Rooyen (4), Beyers Havenga (5), Johan van der Sandt (6), Nico Krüger(7), Philip Theunnissen (8), Johan Du Plessis (9),  Aubrey Pautz (11), Hendrik Albasini (12), Louis Pautz (13)

Ouderlinge se wyksnommers word in hakies aangedui.

Diakonie

 • Voorsitter: Diak. Pierre Venter (082 871 8728)

Diakens: Llewellyn Myburgh, Tienie Redelinghuys, Dewald Maritz, Martin Van Der Sandt, Henri Bekker, Pierre Venter, Tinus Redelinghuys, Cas Erasmus, Leon Wiese

KOMMISSIES

FINANSIËLE KOMMISSIE
 • Oudl Willem Kirsten (s)
 • Oudl Willem Slabbert
 • Oudl Beyers Havenga
 • Diak Martin van der Sandt
BEPLANNING EN BEDIENINGSEKURITEITSKOMMISSIE
 • Dr Malan van Rhyn (s)
 • Skriba (Brëe Kerkraad)
 • Ouderlinge Skriba
 • Attes Skriba
 • Voorsitter: Diakonie
 • Voorsitter: Susters
 • Sameroepers van Kommissies
 • Oudl Johan du Plessis
 • Diak Cas Erasmus
EVANGELISERING
 • Oudl Johan van der Sandt (s)
 • Dr Malan van Rhyn
 • Oudl Renier van Rooyen
 • Oudl Hendrik Albasini
 • Br Henk Coetzee
 • Sr Catryn Coetzee
GEMEENTESANG
 • Oudl Nico Krüger (s)
 • Oudl Beyers Havenga
 • Sr Mari Kirsten
 • Orrelis
JEUG
 • Oudl Nico Krüger (s)
 • Diak Martin van der Sandt
 • Diak Dewald Maritz
 • Diak Llewellyn Myburgh
 • Sr Elmarié Slabbert
 • Sr Sonia Maritz
 • Sr Anniska Myburgh
EIENDOMS- EN SEKERHEIDSKOMMISSIE
 •  Oudl Johan van der Sandt (s)
 • Oudl Johan du Plessis
 • Oudl Johan van Loggerenberg
 • Oudl Hendrik Albasini
 • Diak Cas Erasmus
 • Afgevaardigde van susters
PROJEKTE EN GEMEENTEFUNKSIES
 • Oudl Johan van Loggerenberg (s)
 • Oudl Johan van der Sandt
 • Oudl Willem Kirsten
 • Diak Pierre Venter
 • Diak Cas Erasmus
 • Diak Tinus Redelinghuys
 • Sr Mari Kirsten
 • Sr Eliana Redelinghuys
KATKISASIE
 • Oudl Nico Krüger (s)
 • Dr Malan van Rhyn
 • Oudl Renier van Rooyen
 • Oudl Beyers Havenga
 • Sr Salomé Albasini
SKAKEL
 • Dr Malan van Rhyn (s)
 • Oudl Renier van Rooyen
 • Oudl Willem Kirsten