Die Ligdraertjie is ‘n nuusblaadjie vir die kinders in die gemeente. Daarin is ‘n kort opsomming van die preek, wat ook ‘n hulpmiddel is vir ouers om na die tyd met die kleiner kinders oor die preek te kan praat. Daar is ook ‘n Bybelgedeelte in wat vir die volgende Sondag voorberei moet word.

Aangesien Bybelgeskiedenis lankal nie meer in die skole aangebied word nie, moet daar nou ekstra moeite daarmee gedoen word!

Lidmate wat graag bydraes in die Ligdraertjie wil plaas is welkom om met Ds. Malan te skakel.