Bybelstudie by Ruimte Dienssentrum

  • Woensdae om 09:30 by Ruimte Dienssentrum, Eeufeesstraat 383, Pretoria-Noord.
  • Almal wat beskikbaar is op ‘n Woensdag-oggend word hartlik uitgenooi.
  • Raadpleeg asseblief die Jaarprogram vir spesifieke datums.

Gesinsbybelstudie

  • Dinsdae om 19:00 by die kerkgebou.
  • Almal in die gemeente is welkom om hierdie bybelstudie by te woon.
  • Raadpleeg asseblief die Jaarprogram vir spesifieke datums.